§1 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: 16-100 Sokółka, Łąkowa 5

Adres e-mail: info@wedliny.net

Telefon: 85 711 97 02 lub 85 711 95 69

§2 DEFINICJE

Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie "wedliny.net" umożliwiający założenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w serwisie "wedliny.net" za pomocą którego można zamówić produkty oferowane w sklepie internetowym "wedliny.net", wybierając przy tym dzień dostawy wysyłki oraz adres na który zostanie dostarczone zamówienie.

Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące wypełnianie Formularzu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Konto – Jest to bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez sklep internetowy "wedliny.net" za pomocą, której kupujący może stworzyć swoje indywidualne konto w serwisie "wedliny.net".

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik Korzystający z Serwisu posiadający Konto.

Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.

Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia otrzymywanie treści związanych z Serwisem Użytkownikom, którzy dobrowolnie wyrazili chęć korzystania z usługi

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Punkty odbioru osobistego (sklep stacjonarny) – sklep stacjonarny firmowy Sadowscy Wędliny mieści się pod adresem: Sokółka, Kołłątaja 14.

Kurier – firma wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek.

Sklep internetowy – sklep internetowy "wedliny.net" prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://wedliny.net.

Sprzedawca – „SADROL” Jan Sadowski, NIP: 5421882000; REGON: 051818258, z siedzibą pod adresem ul. Ślusarska 14/16, 15-714, Białystok (pod tym adresem nie ma tam sklepu); wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000241375

§3 PŁATNOŚĆ

Konsument ma do wyboru dwie następujące formy płatności:

- bezpieczna płatność internetowa poprzez operatora płatności Tpay.com. Operator umożliwia szybką płatność między innymi za pomocą: karty bankowej, GooglePay, ApplePay, BLIK, szybki przelew.

- przelew bankowy tradycyjny. Numer konta bankowego: 06 1240 5240 1111 0000 5706 4176

§4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Aby dochować najwyższej staranności i jakości produktów zamówienia wysyłamy od wtorku do czwartku, tak aby kurier produkty dostarczył maksymalnie w piątek (nie licząc dni wolnych od pracy). Termin dostawy to w 99% następny dzień roboczy po wysłaniu produktów. Przykład: złożono zamówienie w sklepie internatowym we środę do godziny 10:00, jeżeli produkty są dostępne wysyłka nastąpi tego samego dnia we środę, a produkt kurier powinien dostarczyć we czwartek.

2. W razie potrzeby „szybkiego” otrzymania produktów lub niestandardowej dostawy prosimy o kontakt celem ustalenia indywidualnej dostawy (np. w sobotę lub niedzielę).

3. W przypadku wybrania odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§5 REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.

2. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu, oraz na prośbę sprzedawcy, dodatkowych informacji takich jak: podanie numeru zamówienia, daty zakupu oraz daty dostawy.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie internetowym.

3. Gdy kupujący wybrał płatność elektroniczną, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu i potwierdzenia wpłaty przez operatora płatności elektronicznych Tpay.com

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski oraz do większości krajów UE.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

- Paczkomaty InPost oraz InPost kurier

- dla przesyłek zagranicznych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§7 ZAKUPY W SERWISIE

1.  Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną produktów oferowanych w sklepie internetowym

2.  Miejsce wystawienia paragonu (sprzedaży): Sokółka, Kołłątaja 14.

3.  Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę poprzez kuriera oferowanych w sklepie produktów na terenie Polski (na terenie obsługiwanym przez kuriera)

4.  Ceny wszystkich produktów widocznych w sklepie internetowych to ceny brutto czyli uwzględniające podatek VAT (w polskich złotych [PLN]).

5.  Każdy produkt jest wytwarzany na indywidualne zamówienie i podczas finalizacji procesu produkcji waga wyprodukowanego produktu może nieznacznie odbiegać od wagi zamówionej przez kupującego. Staramy dołożyć się wszelkich starań żeby jak najbardziej zbliżone do złożonego zamówienia. Różnica w wadze może wynosić od/do 5%.

6.  W razie zamówienia internetowego nadwyżka kwoty, która została uiszczona przez kupującego zostanie mu zwrócona poprzez serwis operatora płatności internetowych Tpay.com

7.  W razie zamówienia internetowego z odbiorem osobistym i płatnością przy kasie zostanie naliczona kwota w 100% adekwatna do wagi produktu.

8.  W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym należy wykonać następujące czynności:

- wybrać z oferty odpowiedni produkt i dodać go do koszyka.

- po przejściu do koszyka wybrać opcję: „Przejdź do realizacji zamówienia”.

- wybrać termin płatności, opcję dostawy oraz formę płatności oraz kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

- po naciśnięciu przycisku zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą

- zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na swoją charakterystykę sprzedawanych produktów zdjęcia wyświetlane na monitorze mogą się różnić się od oryginału.

9.  W razie nieprzewidzianych problemów i trudności z realizacją zamówienia sklep internetowy będzie kontaktował się bezpośrednio z kupującym telefonicznie lub e-mail.

§8 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§9 POZOSTAŁE INFORMACJE

1. regulamin został stworzony oraz wchodzi w życie od dnia 22.03.2023r. i jest dostępny na stronie internetowej „wędliny.net”. Sklep internetowy w każdej chwili „wedliny.net” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do zamówień złożonych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.

2. w momencie, gdy wystąpią uzasadnione podejrzenia, że dane użytkownika są: błędne, nieprawdziwe lub uniemożliwiające realizację zamówienia sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika.

3. za treść komentarzy i opinii pojawiających się w sklepie internetowym „wędliny.net” sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy „wędliny.net” prowadzony przez „SADROL” Jan Sadowski, NIP: 5421882000; REGON: 051818258, z siedzibą pod adresem ul. Ślusarska 14/16, 15-714,; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000241375 zwana „Sprzedawcą”.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w serwisie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;

- zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych oraz Konta. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta.

§11 ZWROTY

Od umowy można odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@wedliny.net

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: 16-100 Sokółka, Łąkowa 5

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Czas liczony jest w zależności od:

- umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

- treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Płatność dokonana w sklepie internatowym w tym koszty dostarczenia produktów na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy nie później niż w terminie 14 dni od dnia fizycznie zwracanych produktów.

Zgodnie z polskim prawem prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Produkty do porównania

Swojskie naturalne wędliny z podlasia – sklep internetowy online